دو تیم مازندرانی در لیگ برتر کشتی آزاد کشور شرکت می کنند