استاندار: پروژه احیای تالاب انزلی وارد فاز اجرایی شده است