اولویت‌های شورای سیاست‌گذاری سلامت وزارت بهداشت برای امسال اعلام شد