ساعت‌های هوشمند مبتنی بر اندروید ور از نقشه گوگل پشتیبانی می‌کنند