رهنما: علاقه‌ام به فعالیت هنری مدیری به نوع آثارش بستگی دارد