مهمترین پایگاه «داعش» در ریف حسکه در آستانه سقوط قرار گرفت+عکس