آغاز نام‌نویسی مدرسه تخصصی الامام باقر العلوم برای سال تحصیلی جدید