لاوروف: مدعی مالکیت بر جمهوری‌های شوروی سابق نیستیم