انجام اردوی تیم ملی در ترکیه قطعی نیست/اعلام وضعیت بازیکنان سرباز