رئیس فدراسیون عربستان خطاب به کفاشیان: از عرب ستیزی دست بردارید