افزایش ۷ درصدی شاخص قیمت تولید کننده گاوداری‌های صنعتی در سال گذشته