تبیین و انتقال اندیشه‌های والای رهبر کبیر انقلاب به نسل جوان ضروری است