دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت دوستی فلسطین و ایران با امیرعبداللهیان