همدانی: آقای مجیدی،به قلعه‌نویی تعظیم کن!/ از علت خداحافظی‌ات بگو!