استاندار فارس: تقویت زیرساخت های فرودگاه شیراز گامی برای توسعه استان است