پس از انتشار نامه رئیس‌جمهور و انتقادش از وزارت جهاد کشاورزی قائم مقام این وزارتخانه رفتنی شد