گلایه مدیر کل بنیاد شهید ازبیمه ایران/ اعتبارهای درمانی ایثارگران جوابگو نیست