وزیر ارتباطات: اختلال شبکه‌های اجتماعی به این وزارتخانه مربوط نیست