شمسایی و تاسیسات جانشین خسوس و تیم ملی شدند/ معرفی اعضای کادرفنی!