ویژه برنامه «تمنای وصال» در فرهنگسرای رازی برگزار می شود