سامسونگ تأثیر قاب Clear View در ایجاد خراش روی نمایشگر کهکشانی هایش را تأیید کرد