اعزام نماینده ویژه‌ای از AFC برای بررسی میزبانی تیم‌های عربستانی