ممبینی: رئیس‌جمهور هم متوجه اشکالات داوری شد اما به تذکر‌های ما بی‌توجه بودند/ تکرار مسابقه قانونی