شکست تلخ سئول و پیروزی ارزشمند سئونگ‌نام در دقیقه 6+90 مقابل شاگردان کاناوارو