چهار فیلم کردی در شهرهای سنندج، مریوان و بانه اکران می شود