دیدار علما، ایثارگران و برگزیدگان آذربایجان شرقی با رییس جمهوری