اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور برگزار شد