دو داور کرمانشاهی در مرحله اول رقابت های لیگ برتر کشتی حضور می یابند