ایلگنر:رئال همیشه دنبال بهترین‌هاست/برای جانشینی آنچلوتی، کلوپ شانس خوبی دارد