همایش هویت و سینمای کردی باید در سطح بین المللی برگزار می شد