آغاز عملیات اجرایی هتل ۵ ستاره منطقه ارس با حضور معاون رئیس جمهور