دیدار معاون رییس جمهوری از 2 مرکز درمانی و خط 2 مترو کرج