برانکو: مقابل بنگر تعظیم می‌کنم!/برای قطعی کردن صعود به عربستان می رویم