نخستین روایت مکتوب از سفر شورانگیز پیاده‌روی اربعین حسینی منتشر شد