کارگاه مربیگری روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در کرمانشاه برگزار می‌شود