برگزاری ویژه برنامه «مهتاب در تاریکی» در فرهنگسرای امام(ره)