دیدار ظریف با معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه / عکس : محمدعلی گل‌خواه