آموزش سالانه 5 هزار دانش‌آموز زنجانی در پارک ترافیک سهروردی