كارگاه‌های آموزشی در حاشیه مسابقات بین‌المللی قرآن برگزار شد