سلاح سپاه برای عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی به کار می‌رود/ پاسداری انقلاب در سایه برق شمشیرها و قدرتِ ای