نایب رییس شورای المپیک آسیا: ورزش ایران یکی از قدرت های برتر آسیاست