تلاش باشگاه پرسپولیس برای رزرو پرواز چارتر به عربستان | قول مساعد برای صدور ویزای همراهان