کمک ۲۵۰ میلیون تومانی بانوان همدانی برای بازسازی عتبات عالیات