شاگردان منصوریان برابر الاهلی/ دومین برد نمایندگان ایران برابر عربستانی‌ها؟