مشارکت فعال «دیوان وقف سنی» با ۳۵۰ عنوان در نمایشگاه کتاب کربلا