معیارهای رتبه‌بندی شورای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد