بعد از برد مقابل الهلال صورت گرفت؛ پاداش جالب اسپانسر پرسپولیس به ایمون زاید