بررسی مشکلات ۲۸واحد صنعتی بحران دار بروجرد/صادرات ۲۹ میلیون دلاری