برگزاری همایش تیراندازی و تجلیل از مدال‌آوران و مربیان برتر