ابلاغ شیوه‌نامه پرداخت وام خودرو بعد از تأیید نهایی سیف و نعمت‌زاده